Om Företaget

Askala Shipping AB bildades 1994. Företagets personal har en stor kunskap i hantering och skeppningar av framför allt sågade trävaror till Egypten, Algeriet, Sudan, Saudi-Arabien och England.
 
Vårt kontor ligger i omedelbar anslutning till kajerna vilket gör att vi har närhet och kontakt med både fartyg och laster.
TOP